Свеобухватан преглед ноотропских додатака галантамин хидробромиду